Realizátor
EPMA

Partner

OHK

Kontakt

EPMA - Agentura pro evropské projekty & management www.epma.cz

Žádost o využívání e-learningového modulu

Brožura MAFIDIS+

Tisková zpráva 31. 1. 2012

Tisková zpráva 7. 12. 2011

Článek: Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky

Pilotování vzdělávacího kurzu

Situační analýza - analytická studie o využívání informačních a komunikačních technologií malými firmami v Kraji Vysočina pro potřeby projektu MAFIDIS+

Expertní posudek projektového záměru MAFIDIS+

Report z konzultačního workshopu k ideovému záměru inovace vzdělávacího programu

>
EPMA